خدمات

- معماری : طراحی پلان – طراحی نما – طراحی محوطه و روف گاردن – طراحی داخلی

- سازه : طراحی سازه - طراحی بهینه سازه های بلند مرتبه

- نقشه برداری

- نظارت و اجرا

- مکانیک خاک

- طراحی به روزتاسیسات مکانیکی و برقی